Skip to content


Acolliment familiar professionalitzat

L’acoliment familiar professionalitzat és una modalitat relativament nova i, precisament per aquest motiu, potser més coneguda. Aquest document aporta les respostes a les preguntes més freqüents:

Per què?

Perquè ser família acollidora us dóna l’oportunitat d’oferir la vostra capacitat d’educar, estimar i donar seguretat a un infant que ho necessita.

Perquè la família acollidora ajuda l’infant i també la seva família d’origen, complementant-la en allò que no pot dur a terme, que és la cura dels seus fills.

Perquè ser família acollidora professional us permet acollir –si és aquest el vostre desig–, desenvolupant la vostra activitat laboral i dedicant la vostra experiència i formació professionals a donar resposta a les mancances específiques d’aquells menors que necessiten una família amb capacitats i habilitats per atendre’ls.

A qui va adreçat?

A aquells infants i adolescents que necessiten una família alternativa a la seva i no en poden disposar mitjançant les modalitats d’acolliment familiar actuals:

Infants o adolescents amb necessitats educatives especials, discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, malalties cròniques i/o trastorns de conducta.

Preadolescents o adolescents que no disposin de família acollidora ordinària.

Grups de germans.

Infants o adolescents que per les seves vivències i característiques individuals necessitin una intervenció especialitzada dins un entorn familiar.

El nombre d’infants i/o adolescents susceptibles de ser acollits per cada família és entre 2 i 4.

Qui pot acollir?

Els requisits que han de complir les persones interessades a acollir segons aquesta nova modalitat són els següents:

Disposar d’una titulació i formació específiques relacionades amb l’àmbit de la infància i l’adolescència (psicologia, pedagogia, treball social, educació social, medicina, infermeria i educació infantil).

Acreditar experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i conèixer el treball comunitari i en xarxa.

Disposar d’un habitatge amb espai suficient on es desenvoluparà l’acolliment, preparat per a la incorporació immediata dels infants o adolescents.

Haver estat format/ada específicament per la Institució Col.laboradora d’Integració Familiar (ICIF) i valorat/ada positivament.

Dedicar-se de forma exclusiva a la cura dels infants acollits per donar resposta a les seves necessitats educatives especials.

Què s’ofereix?

Retribució econòmica pel servei professional que es presta.

Prestació econòmica per a l’acolliment d’un menor d’edat tutelat per la Generalitat de Catalunya.

Formació continuada i específica.

Suport tècnic.

La Fundació Infància i Família és una de les entitats promotores de l’acolliment familiar professionalitzat.

Be Sociable, Share!

Posted in Activitats, Activitats Fundació Infància i Família, Fundació Infància i Família.

Tagged with , , , , .0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.Forma part de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor