Pasar a contenido


Els 3 punts clau del Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

En motiu de la celebració del 25 De noviembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, des de la Comissió d’Igualtat del Grup Plataforma Educativa subratllem la necessitat de seguir eradicant la xacra de la violència masclista, present també en l’àmbit laboral.
En el marc d’aquesta commemoració volem potenciar la difusió i el coneixement del Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, aprovat inicialment l’any 2011 i que està a disposició de totes les persones treballadores del grup d’entitats de Plataforma Educativa.

Amb la voluntat de fer-vos més proper aquest protocol us en destaquem aquests tres punts clau:

1.- Objecte i abast
L’objecte d’aquest procediment és servir com a instrument per a l’abordatge i tractament de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe a l’entitat.
Afecta a totes les persones de l’entitat que poden estar patint aquesta situació. I també a les persones que no formen part de Plataforma Educativa però s’hi relacionen per raó de la seva feina.
L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe poden produir-se en qualsevol lloc o moment en el qual les persones es trobin per raons professionals i laborals (això inclou viatges, jornades de formació, reunions o actes socials de l’entitat).

2.- Tipus d’assetjaments
L’assetjament sexual ha estat definit com la situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, especialment quan es crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
L’assetjament per raó de sexe ha estat definit com la situació on es produeix un comportament no desitjat, relacionat amb el sexe d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
També es considera assetjament per raó de sexe el que es produeix per motiu de l’embaràs o maternitat de les dones o en l’exercici d’algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe es poden manifestar en una gran varietat de formes. En funció de si es condiciona o no un dret, una expectativa de dret a l’acceptació d’una situació constitutiva d’assetjament es distingeix:

  • L’assetjament d’intercanvi: es força la persona assetjada a escollir entre sotmetre’s als requeriments sexuals o perdre certs beneficis o condicions en el treball. La negativa de la persona a una conducta de naturalesa sexual s’utilitza per negar-li l’accés a la formació, a l’ocupació, la promoció, el salari o qualsevol altra decisió sobre l’ocupació.
  • Assetjament ambiental: el comportament sexual impropi o un determinat comportament adreçat a una persona per raó del seu sexe crea un ambient intimidador, hostil, ofensiu: comentaris de naturalesa sexual, bromes…
  • L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe poden afectar tant dones com homes i es poden produir entre persones del mateix sexe.


3.- Orientacions pràctiques

Plataforma Educativa vol reiterar que aquestes situacions no han de ser tolerades sota cap circumstància i que vol donar suport a les persones que puguin veure’s afectades per aquests comportaments. Així doncs cal deixar ben clar el rebuig a les pretensions, situacions i actituds que es consideren ofensives i demanar a la persona que està creant aquesta situació que no volem que es repeteixin. Ho podem fer parlant directament amb la persona o enviant-li un escrit . En guardarem una còpia. En cap cas la comunicació prèvia serà una condició necessària per formular una queixa o una denúncia interna sota aquest protocol.

És important prendre nota de qualsevol incident. També pot ajudar explicar a algú de confiança el que està succeint. En el cas que, per la raó que sigui, resulti difícil o impossible parlar directament i en persona amb la persona que està molestant o sí, tot i haver-hi parlat, persisteix en el mateix comportament, és molt important que es demani suport i que es faci quan abans millor.
Qualsevol persona que es vegi afectada per una conducta d’assetjament sexual o per raó de sexe, sense que necessàriament hagi de ser l’objecte directe d’aquesta conducta, pot i ha de denunciar-ho i té dret a presentar una queixa o una denúncia interna. És important advertir la persona que provoca l’assetjament sexual o per raó de sexe que el seu comportament és inacceptable i que es denunciarà si no finalitza.
Des de la Comissió d’Igualtat us recordem que totes les persones treballadores podeu accedir i conèixer el Protocol de prevenció, denúncia i sanció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, ja que només coneixent els nostres drets els podrem exigir, reclamar i defensar.

Comissió d’Igualtat del grup Plataforma Educativa

Publicado en comisión igualdad, Plataforma Educativa.Estudiants de treball social de la UdG a La Barca

La Carla i Miriam, són dues estudiants del Grau de Treball Social de la Universitat de Girona (UdG) que estan realitzant les seves pràctiques professionals a l’Uruguai durant tres mesos: d’octubre a desembre. Concretamente, les realitzen amb la ‘La Barca’.

La Barca és una organització no governamental subvencionada per INAU, Institut del Nen i l’Adolescent a l’Uruguay que vetlla per la protecció dels drets dels menors, amb qui col·labora la Fundación Utopía-BsF. La Barca treballa a partir de tres projectes: el projecte de família, el projecte d’autonomia i el de transferència metodològica.

La Carla i la Míriam, ens fan arribar imatges de l’últim taller que s’ha realitzat i que s’emmarca en el projecte de famílies dirigit a mares que tenen fills d’edats entre els 0 i el 5 años, i que es troben en risc d’exclusió social.
Aquest taller d’ hàbits alimentaris saludables va consistir en conscienciar i formar mitjançant la teoria i la pràctica a les famílies, de la importància de què els menors porten una dieta equilibrada.

Una vegada combinats i cuinats els aliments, famílies i educadores van gaudir de l’àpat plegats. Per finalitzar la jornada, es va fer entrega a les participants d’una liquadora com la que havien usat per fer les barreges d’aliments.
Aquest taller, a més de treballar hàbits alimentaris saludables, serveix per millorar i potenciar els vincles, interaccions i relacions entre mares i fills, alhora que en milloren l’autoestima.

Publicado en Cooperación, Internacionalización, participación, Plataforma Educativa, Utopía-BsF.EFCI Dones Nahualá rep la visita d’una delegació catalana

El passat 23 d'octubre, el proyecto EFCI Dones Emprenedores Nahualá que desenvolupa la Fundación Utopía-BsF va rebre la visita d’una delegació catalana, formada per Cristòbal Sánchez (regidor de Cooperació de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona), Àngel Vázquez (tècnic de Cooperació de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona) i de Xavier Ruiz, (representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, encarregat de la supervisió de projectes executats amb fons catalans a Amèrica Central).

La delegació va visitar la comunitat de Chuicullil, on es van poder reunir amb 12 dones participants en edicions anteriors d’EFCI. Durant la trobada, es van avaluar la repercussió d’EFCI en els aspectes de la vida quotidiana, els aprenentatges consolidats, i l’adequació dels tallers formatius a les demandes i necessitats de les destinatàries.
L’avaluació del projecte es va desenvolupar mitjançant un qüestionari prèviament elaborat pels visitants i que es va aplicar a través d’un diàleg en què les dones van compartir les seves experiències i els reptes assumits durant i després de la formació.

Así mismo, les dones van explicar quines havien estat les seves motivacions per participar a l’EFCI, així com les fites assolides durant la formació. Totes van coincidir en remarcar les resultants millores: autoestima, expressar-se sense por, prendre la iniciativa, enfortir capacitats de lideratge i una major presència en les reunions comunitàries. Millores també en la seva situació laboral i en el coneixement dels seus drets com a éssers humans i com a dones; més respecte per part de les seves parelles sentimentals i majors coneixements per transmetre a les seves filles i millorar les seves condicions de vida.

Les participants va mostrar el seu agraïment als representants de l’Ajuntament de Girona mitjançant un càntic i una dansa tradicional de la seva cultura ancestral. Per part seva, els representants catalans van expressar la seva satisfacció davant la tasca realitzada a aquest municipi guatemalenc i van destacar la importància de fer un seguiment dels projectes emprenedors a llarg termini.

Publicado en Cooperación, EFCI Dones, Internacionalización, participación, Plataforma Educativa, Utopía-BsF.Representants de l’Ajuntament de Girona visiten el projecte Infància en Risc: Prevenció de la malnutrició infantil a Guatemala

El passat 23 d'octubre, el proyecto Infància en Risc: prevenció de la malnutrició infantil a Guatemala, executat al Departament de Totonicapan, va rebre la visita de Cristóbal Sánchez (regidor de Cooperació de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació ) d’Àngel Vàzquez (tècnic de Cooperació de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona) i de Xavier Ruiz, representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, encarregat de la supervisió de projectes executats amb fons catalans a Amèrica Central.

Durant la visita, la delegació va tenir l’oportunitat d‘intercanviar informació al voltant de la situació de desnutrició de molts infants del departament de Totonicapan, i de com les activitats del projecte que estan finançant són una resposta adequada per pal·liar i caminar cap a la eradicació d’ aquesta problemàtica.

Conjuntament, autoritats de l’hospital de Totonicapan, personal contractat exclusivament per l’execució del projecte, L’associació ADJIKA, contrapart local a Guatemala, i els representants de Catalunya van dur a terme una reunió de presentació de la feina que s’està fent dins de l’hospital com a part del projecte.

Els representants de l’Ajuntament de Girona van gaudir d’un recorregut per conèixer les condicions i instal·lacions de l’hospital i veure de primera mà l’execució de les activitats contemplades en el marc d’ aquest projecte. Finalitzat el recorregut, personal de l’hospital va agrair el suport financer i tècnic que es brinda dins de l’hospital des de l’Ajuntament de Girona.

Els representants catalans van mostrar la seva satisfacció amb els resultats actuals del projecte, liderat per la Fundación Plataforma Educativa i finançat per l’Ajuntament de Girona.

Publicado en Internacionalización, participación, Plataforma Educativa.

Marcados con la etiqueta , .Taller “Alimentació saludable” per evitar la malnutrició infantil a Guatemala

El passat 19 d’octubre es va dur a terme el primer taller de formació per prevenir la malnutrició en nens i nenes menors de 5 anys a la capçalera departamental de Totonicapán a Guatemala.

Aquest taller estava adreçat a mares i pares de nens i nenes en estat de desnutrició crònica i va comptar amb la participació de 12 mares d´edats compreses entre els 18 i els 30 años. Gràcies al suport de l’Ajuntament de Girona i la Fundació Plataforma Educativa es va contractar a l’especialista en atenció nutricional comunitària Elvira Ponç qui va impartir el taller “Alimentació Saludable”.

A través d’aquest taller, les mares participants van poder valorar la importància de practicar hàbits correctes d’alimentació i higiene en la família, van aprendre a diferenciar i adequar la forma d’alimentació segons l’edat dels infants i els requeriments nutricionals dels membres de la família.

A través de metodologies lúdiques i participatives, Elvira va presentar a les assistents 4 temes fonamentals per a la correcta nutrició dels seus fills, com ara la lactància materna, l’alimentació complementària, els hàbits d’higiene per a la prevenció de malalties gastrointestinals i, finalment, a través d’una dinàmica anomenada la “Olla Familiar” (presentació gràfica dels aliments i els seus nutrients necessaris per a la nutrició adequada de tota la família) es van exemplificar els nutrients que cada aliment conté i la necessitat del seu consum en la família.

Les mares van manifestar el seu agraïment pel taller i el seu compromís en la implementació de nous hàbits i cures en la nutrició de la seva família.

Podeu veure el vídeo de l’activitat clicant aquí

 

Publicado en Plataforma Educativa.

Marcados con la etiqueta , .

Forma parte de:
És un projecte de:
xarxanet.org - Entitats i voluntaris per un món millor